การเริ่มต้นธุรกิจ


การเริ่มต้นธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป 


เมื่อท่านได้รับการแนะนำโอกาสธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป จากญาติที่น้อง เพื่อนในที่ทำงานหรือคนรู้จัก เมื่อท่านได้ตัดสินใจเป็นนักธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป ท่านสามารถเริ่มต้นได้

1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท่านอยากทดลองใช้ เพื่อสัมผัสความประทับใจกับคุณภาพสินค้าชิ้นนั้น หลังจากนั้นท่านสามารถปนะนำผลิตภัณฑ์ต่อให้กับเพื่อน ญาติพี่น้อง คนที่ท่านรู้จัก ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้เขาเหล่านั้นได้รู้ มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันท่าน เพียงเท่านี้ก็เริ่มมีเครือข่ายผู้บริโภคของตัวเองแล้ว

2. การนำตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป ที่ถูกต้อง แนวคิดการสร้างธุรกิจและการลงมือทำในธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป อย่างถูกต้อง เพราะองค์กรจะทำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาความเป็นผู้นำของท่านให้สูงขึ้น และสามารถนำพาสมาชิกท่านอื่นภายใต้องค์กร เดอะ ริช กรุ๊ป ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม