ความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท


   บริษัท เดอะ ริช กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน มีส่วนสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 631 ม.2 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายที่สร้างความมั่นคง ยั่งยืน อย่างมีคุณธรรม เรามีการคิดสร้างสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับดีและมีรากฐานจากทั่วทุกมุมโลก
    
   ด้วยแผนธุรกิจแบบยูนิเลเวล ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทน จากแผนยูนิเลเวล 9 ชั้นลึก ดังนั้น ธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้บริษัทยังมีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้น สร้างอาชีพที่มั่นคง รายได้ที่ยั่งยืนไปสู่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ลงมือทำ พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ค่านิยม