ปณิธาน

 ปณิธาน


   บริษัทมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะสร้างอาชีพเพื่อความมั่นคง สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน สร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เราจะให้คำมั่นสัญญากับ
นักธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม

2. บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม และสร้างความก้าวหน้าสู่สากลอย่างยั่งยืน

3. บริษัทมีแผนธุรกิจที่ส่งเสริมผู้ร่วมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงเพื่อสร้างชีวิตให้ยั่งยืน

4. บริษัทเน้นการสร้างทีม ทำทั้งทีต้องทำทั้งทีม สร้างทีม สร้างความสามัคคี สร้างองค์กรวิสัยทัศน์


   บริษัท เดอะ ริช กรุ๊ป มีสินค้าที่เยี่ยมยอดที่สุด มีแผนรายได้ที่จ่ายผลตอบแทนที่ดีมีความยุติธรรม มีองค์กรที่มีความมั่นคง มีครอบครัวที่มีความสุขที่สุด


พันธกิจ


   บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและระบบพัฒนาผู้นำให้เกิดประสิทธิผลเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่ความสำเร็จ


ค่าความนิยม


1. ซื่อสัตย์
2. ให้เกียรติ
3. แบ่งปัน
4. เรียนรู้ และ พัฒนา
5. ความรัก ความสามัคคี