วิธีการสมัคร

วิธีการสมัครสมาชิก 


 

สิทธิประโยชน์ 


 

1. รับบัตรสมาชิกและคู่มือดำเนินธุรกิจ
2. รับบัตรสมากชิกในการซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
3. สามารถสะสมยอดขายสินค้า เพื่อขึ้นตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
4. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้งเดียวตลอดชีพ
5. สามารถรับ SUPER FAST START BONUS

 

เอกสารการสมัคร


 


1. บัตรประชาชน

2. หน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
 

วิธีการสมัคร1. หลังจากตกลงสมัคร ก็สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครได้ทันที

 


2. แนบเอกสารบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชี

 


3. สามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกทันที